Uurimistöö näidised

TNG REFERAATIDE NING UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
(https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dG5nLmVlfHV1cmltaXN8Z3g6NDk0MDNjNzA2ZjZlYjg3NA)

2.4 Uurimistöö vormistamine
(1) Uurimistööd esitatakse arvutikirjas valgel paberil formaadiga A4 kas köidetult v. kiirköitjas. Trükitakse tähesuurusega 12 ja reavahega 1,5 lehe ühele poolele. Soovitatav kirjalaad on Times New Roman või Arial.
(2) Leheküljele jäetakse vasakule ja üles 3-4 cm, paremale 1-2 cm laiune vaba äär, alumine äär on samas mõõdus ülemisega v. kasutatakse joonealuseks viitamiseks. Read joondatakse vasakult ja paremalt poolt (rööpjoondamine).
(3) Töö põhiosad algavad uuelt leheküljelt, vastava lehe ülaosa jäetakse 5 cm ulatuses tühjaks. Taandrida arvutitrükis ei kasutata, lõikude eraldamiseks kasutatakse tühja rida. Kõik lehed (alates tiitellehest) tuleb nummerdada, numbrid kirjutatakse lehekülgedele alates sissejuhatuse lehest. Tsitaatidel ja refereeringutel peavad olema täpsed viited. Kasutatud materjalidele viitamisel tuleb kasutada ühtset süsteemi.

NB! Lehe manuses on dokumendid (uurimistöö näidis), mis võivad aidata uurimistöö vormistamisel! Samas pdf-is on asjad fikseeritud nii nagu need peaksid olema.
ĉ
andero vaarik,
May 17, 2019, 5:32 AM
Ċ
andero vaarik,
May 17, 2019, 5:32 AM
ĉ
andero vaarik,
Sep 20, 2018, 6:41 AM
ĉ
andero vaarik,
Sep 20, 2018, 6:41 AM
ĉ
andero vaarik,
Sep 20, 2018, 6:41 AM
Ċ
andero vaarik,
Sep 20, 2018, 6:41 AM
Comments