uurimistöö/praktilise töö esitlemine

Vahetult enne oma uurimistöö või praktilise töö esitamist tuleb teha oma tööst ettekanne puudujääkide välja selgitamiseks! 
See võimaldab parendada oma uurimistööd või praktilist tööd!


ć
Andero Vaarik,
Sep 10, 2018, 11:33 PM
Comments