Retsensioon

1. ja 2. juunil toimub 11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine, mille raames tuleb teil kuulata ja esitada vähemalt kolm retsensiooni.

Retsensiooni ankeedid saadakse ja esitatakse paberkandjal täidetuna õpetajale.

Comments