Untitled

KODUTÖÖ. Kirjuta oma uurimistööle/praktiliselt tööle eestikeelne resümee.
KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Vorm peab vastama TNG referaatide ning uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend (http://uurimis.tng.ee/tahtajad/uurimistoole-esitatavad-nouded/tng-referaatide-ning-uurimistoeoede-koostamise-ja-vormistamise-juhend)

Resümee on omamoodi süntees töö sissejuhatusest ja kokkuvõttest!
ĉ
Andero Vaarik,
Sep 10, 2018, 11:31 PM
Comments