Metoodika/eksperiment

KODUTÖÖ. Kirjuta oma uurimistööle/praktiliselt tööle metoodika või eksperiment (2 lk pikk).

KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Uurimismetoodika. Kirjeldatakse uuringu tüüpi, uuritavaid isikuid ja/või uuritavat materjali, andmete kogumise ja analüüsimise meetodeid ja uurimisprotsessi.

Vaata ettekannet "Materjalid ja metoodika" (https://sites.google.com/a/tng.ee/uurimis/home/oppeained/kirjandus/materjalid--ja-metoodika)


Comments