Kirjanduse ülevaade

KODUTÖÖ. Kirjuta oma uurimistööle/praktiliselt tööle kirjanduse ülevaade (2 lk pikk).

KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Kirjanduse ülevaade – kus põhjendatakse probleemi valikut kirjandusallikatele toetudes.

Kirjanduse ülevaates peab olema üheselt mõistetav, milline osa esitatud tekstist millisele allikale toetub (antakse viited) ning milline on autori isiklik arvamus käsitletava kohta. Seejuures tuleb silmas pidada, et refereerimisel ja viitamisel ei piirdutaks mitte ainult monograafiate, käsiraamatute jt mahukamate publikatsioonidega, vaid et seal leiaks kajastamist ka teadusajakirjades ilmunud uuemad artiklid.

NB! Viitamine on väga oluline. Kodutöös kasutatavad viited peavad vastama TNG viitamisnõudele.


Comments