Ettekanne

Lisaks uurimistööle tuleb teha ka 10 minutiline ettekanne oma uurimistööst. 

Ettekande perioodiks on 1. aprill – 29. mai. Ettekandele eelregistreerimine toimub aineõpetaja juures.

Comments