Eesmärgi sõnastamine

KODUTÖÖ. Sõnasta oma uurimistööle/praktiliselt tööle eesmärk.

KODUTÖÖ tuleb esitada Moodle keskkonda!

Eesmärk

  • Konkreetselt sõnastatud eesmärk on uurimustöö telg
  • Eesmärk osutab uurimisprobleemi võimalikele lahendustele
  • Eesmärk võib viidata sellele, kas uuring on kvalitatiivne, kvantitatiivne või on tegevusuuring ning millist uurimisstrateegiat kasutatakse
  • Et konkretiseerida eesmärki, võib sõnastada uurimisülesanded (st mida tuleb teha eesmärgi saavutamiseks)

NB! Eesmärk peab saama täidetud

Uurimisprobleem: Õpilaste väljalangevus koolist

Võimalikud eesmärgid:

1.         Selgitada välja kooli ja klassiga seotud põhikoolist väljalangevuse põhjused Eestis.

2.         Selgitada välja koolist väljalangevuse põhjused gümnaasiumiõpilaste hinnangute põhjal.

3.         Selgitada välja, kuidas õpilased põhjendavad oma koolist väljalangevust.

4.         Võrrelda, millises kooliastmes ja millistes klassides on koolist väljalangevus põhikoolis kõige suurem.

5.         Töötada välja strateegiad koolist väljalangevuse vähendamiseks suurlinna gümnaasiumi jaoks ja hinnata nende strateegiate tulemuslikkust.

Eesmärgi sõnastamine:

  • Eesmärk sõnastatakse nii, et see oleks orienteeritud tulemusele, mitte protsessile. Nt eesmärk EI OLE: otsida, uurida; vaid ON: leida, avastada vms.
  • Samuti ei saa eesmärk olla millegi tõestamine, nt tõestada, et poisid langevad koolist välja rohkem kui tüdrukud.
  • Eesmärgist tulenevad uurimuse ülesanded, mida töös täitma hakatakse.
  • Et konkretiseerida eesmärki, sõnastatakse uurimusküsimused/hüpoteesid- mida täpselt uuritakse, et eesmärk täita.


Comments