Doc tegemine pdf-iks

KODUTÖÖ - esitada allpool olev tekst Moodle keskkonda pdf dokumendina.

MS Windows 

Selleks, et printimisel teises arvutis ei läheks paigutus sassi, sobib PDF-i formaati konverteerimine. PDF - Portable Document Format ehk siis maakeeli portatiivne failiformaat. Portatiivne - seda iseloomustavad sõnad oleksid kaasaskantav, kompaktne ehk siis ühes tükis (failis) koos.

PDF'i formaati teisendamine (konverteerimine) toimub faili printimise põhimõttel. Teiste sõnadega - MS Windowsis on olemas printer, mille nimeks PDF Creator näiteks. Seda võib oma soovi järgi ümber nimetada kuid selle nimes esineb sageli "PDF". PDF'iks tegemisel tulebki alustada printimist ja seda kindlasti mitte lihtsalt printerinuppu klõpsates vaid tavaliselt Fail>Prindi (File>Print) valikut kasutades või klaviatuurilt CTRL+P vajutades. Nii saame valida printerite vahel, millele prindime. Sealt tulekski siis valida PDF Creator näiteks. Loomulikult - kui meil on rohkem vaja PDF-faile tekitada kui reaalselt paberile printida - siis oleks mõistlik määrata PDF Creator vaikimisi printeriks. Siis saame mugavalt otse nupule klõpsides printida ja ei pea muretsema, et paberit üleliia kulub.

Tõsi ta on - fondid ehk siis need kirjakujud, mida kasutatakse, pannakse üldjuhul PDF'iga kaasa - seda teeb vaikimisi näiteks seesama PDF Creator, millest allpool ka juttu. Kui kasutad fonti, mida ise oled süsteemi lisanud siis võib peaaegu kindel olla, et teistes arvutites seda ei ole. Siis tekib probleem - see asendatatakse lähima saadaolevaga, mis omakorda võib teksti paigutuse sassi ajada.


Kasutatud kirjandus
Kuidas teha PDF-i? (http://kool.rvg.edu.ee/?id=44&keel=ee) (viimati vaadatud 15.11.2015)
Comments