Uurimistöö ja praktilise töö ajakava näidis

NB! Tegemist on näidisega.... 
15. oktoober -  teema valimine;
15. november - teemakohase kirjandusega tutvumine;
30. november - uurimistöö kalenderplaani koostamine;
31. jaanuar - tööks vajalike andmete/materjali kogumine läbitöötamine;
15. veebruar - laiendatud kava koostamine;
15. märts - teksti kirjutamine ja algvariandi esitamine;
15. aprill - teksti viimistle-mine ja lõplik vormistamine;
30. aprill - töö retsenseerimine;
juuni algus - uurimistöö kaitsmine.
Comments